دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه / موسیقی / موسیقی متن و آهنگ‌های بازی GTA V

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی GTA V

دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی GTA V
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی GTA V

اطلاعات موسیقی متن:

  • آهنگ‌ساز: هنرمندان مختلف
  • تعداد ترک: ۵۹
  • کیفیت: ۳۲۰kpbs
  • زمان کل: ۳:۳۶:۱۶
  • حجم دانلود: ۳۸۹Mb

فهرست ترک‌ها:

۱. Oh No ΓÇô Welcome To Los Santos

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲. BJ The Chicago Kid ΓÇô Smokin’ and Ridin’ (feat. Freddie Gibbs & Problem)

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳. Twin Shadow ΓÇô Old Love / New Love

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴. Neon Indian ΓÇô Change Of Coast

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵. Wavves ΓÇô Nine Is God

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۶. Gangrene ΓÇô Bassheads

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۷. Flying Lotus ΓÇô Stonecutters

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۸. HEALTH ΓÇô High Pressure Dave

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۹. OFF! ΓÇô What’s Next?

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۰. Tyler, The Creator ΓÇô Garbage

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۱. Nite Jewel ΓÇô Nowhere To Go

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۲. A$AP Rocky ΓÇô r – Cali

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۳. Age Of Consent ΓÇô Colours

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۴. Marion Band$ ΓÇô Hold Up (feat. Nipsey Hustle)

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۵. ۱۰۰s ΓÇô Life Of A Mack

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۶. Favored Nations ΓÇô The Set Up

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۷. Yeasayer ΓÇô Don’t Come Close

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۸. The Chain Gang Of 1974 ΓÇô Sleepwalking

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۱۹. We Were Set Up

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۰. A Legitimate Business Man

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۱. A Haze Of Patriotic Fervor

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۲. Los Santos At Night

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۳. North Yankton Memories

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۴. The Grip

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۵. Mr. Trevor Philips

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۶. A Bit Of An Awkward Situation

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۷. No Happy Endings

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۸. His Mentor

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۲۹. (Sounds Kind Of) Fruity

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۰. Minor Turbulence

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۱. Chop The Dog

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۲. A Lonely Man

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۳. You Forget A Thousand Things

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۴. Impotent Rage/Am I Being Clear Now?

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۵. Fresh Meat

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۶. Therapy And Other Hobbies

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۷. Rich Man’s Plaything

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۸. The Agency Heist

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۳۹. Hillbilly Crank Dealers’ Blues

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۰. Welcome To Los Santos (Outro)

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۱. Flying Lotus ΓÇô The Kill (feat. Niki Randa)

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۲. Lee “Scratch” Perry ΓÇô I Am a Madman

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۳. Jai Paul ΓÇô Jasmine (Demo)

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۴. George McCrae ΓÇô I Get Lifted

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۵. Kausion ΓÇô What You Wanna Do

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۶. Charlie Feathers ΓÇô Can’t Hardly Stand It

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۷. Weirdos ΓÇô Life of Crime

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۸. Mexican Institute of Sound ΓÇô Es Toy

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۴۹. Joe Goddard ΓÇô Gabriel (Soulwax Mix) [feat.Valentina]

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۰. Bootsy Collins ΓÇô I’d Rather Be With You

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۱. Bob Seger ΓÇô Hollywood Nights

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۲. Dan Croll ΓÇô From Nowhere (Baardsen Remix)

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۳. Problem ΓÇô Say That Then (feat. Glasses Malone)

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۴. Waylon Jennings ΓÇô I Ain’t Living Long Like This

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۵. Yellowman ΓÇô Nobody Move, Nobody Get Hurt

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۶. Simple Minds ΓÇô All the Things She Said

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۷. Toro y Moi ΓÇô Harm in Charge

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۸. Hot Snakes ΓÇô This Mystic Decade

دانلود موسیقی متن بازی GTA V

۵۹. Cashmere Cat ΓÇô Mirror Mau

دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی GTA V

دانلود قسمت اول: ترک‌های ۱ تا ۶

دانلود قسمت دوم: ترک‌های ۷ تا ۱۲

دانلود قسمت سوم: ترک‌های ۱۳ تا ۱۸

دانلود قسمت چهارم: ترک‌های ۱۹ تا ۲۳

دانلود قسمت پنجم: ترک‌های ۲۴ تا ۲۸

دانلود قسمت ششم: ترک‌های ۲۹ تا ۳۳

دانلود قسمت هفتم: ترک‌های ۳۴ تا ۴۰

دانلود قسمت هشتم: ترک‌های ۴۱ تا ۴۶

دانلود قسمت نهم: ترک‌های ۴۷ تا ۵۲

دانلود قسمت دهم: ترک‌های ۵۳ تا ۵۹

کلمه عبور فایل‌ها: Mb-Empire.com

منبع: بازی‌مگ