یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹
خانه / موسیقی / موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Little Big Planet 2

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Little Big Planet 2

موسیقی متن بازی Little Big Planet 2

اطلاعات موسیقی متن:

  • آهنگ‌ساز: Unknown
  • تعداد ترک‌ها: ۷۱
  • زمان کل: ۲:۳۰:۱۷
  • کیفیت: ۱۲۸kpbs
  • حجم دانلود: ۲۰۰ مگابایت

فهرست ترک‌ها:

۱. Fifth Of Beethoven – (3:03)

Little big planet 2 OST

۲. Go Go – (3:32)

Little big planet 2 OST

۳. Absolute Power – (0:34)

Little big planet 2 OST

۴. Aura Of Awesomeness – (0:31)

Little big planet 2 OST

۵. Automaton – (3:36)

Little big planet 2 OST

۶. Avalonia 01 – (3:12)

Little big planet 2 OST

۷. Avalonia 02 – (3:12)

Little big planet 2 OST

۸. Batteroo – (2:34)

Little big planet 2 OST

۹. Cosmos 01 – (2:58)

Little big planet 2 OST

۱۰. Cosmos 02 – (2:58)

Little big planet 2 OST

۱۱. Davinci 01 – (0:55)

Little big planet 2 OST

۱۲. Davinci 02 – (0:55)

Little big planet 2 OST

۱۳. Davincmain 01 – (3:07)

Little big planet 2 OST

۱۴. Davincmain 02 – (3:07)

Little big planet 2 OST

۱۵. Desparate Romantics – (3:28)

Little big planet 2 OST

۱۶. Disaster Strikes Stinger – (0:11)

Little big planet 2 OST

۱۷. Disaster Strikes – (1:01)

Little big planet 2 OST

۱۸. Disco Shmisco – (3:45)

Little big planet 2 OST

۱۹. Elevate This – (1:23)

Little big planet 2 OST

۲۰. Eve 01 – (3:00)

Little big planet 2 OST

۲۱. Eve 02 – (3:00)

Little big planet 2 OST

۲۲. Factory 01 – (3:01)

Little big planet 2 OST

۲۳. Factory 02 – (3:01)

Little big planet 2 OST

۲۴. Frantic – (0:33)

Little big planet 2 OST

۲۵. Funk Odyssey – (3:19)

Little big planet 2 OST

۲۶. Ladytron – Ghosts – (4:13)

Little big planet 2 OST

۲۷. Gogetem – (1:00)

Little big planet 2 OST

۲۸. Have Changed – (5:31)

Little big planet 2 OST

۲۹. Heavenly Choirs Stinger – (0:11)

Little big planet 2 OST

۳۰. Heroifanfare – (0:25)

Little big planet 2 OST

۳۱. Honour Stinger – (0:33)

Little big planet 2 OST

۳۲. Horror Stinger – (0:08)

Little big planet 2 OST

۳۳. Infotain Me – (5:56)

Little big planet 2 OST

۳۴. Jolly Journey – (0:31)

Little big planet 2 OST

۳۵. Light Speed – (0:35)

Little big planet 2 OST

۳۶. Limehouse Blues – (2:17)

Little big planet 2 OST

۳۷. Lost In Space – (0:30)

Little big planet 2 OST

۳۸. Love – (0:27)

Little big planet 2 OST

۳۹. Mahalageasca – (5:22)

Little big planet 2 OST

۴۰. Meanies 01 – (2:06)

Little big planet 2 OST

۴۱. Meanies 02 – (2:06)

Little big planet 2 OST

۴۲. Meanies Stinger – (0:10)

Little big planet 2 OST

۴۳. New Family – (5:18)

Little big planet 2 OST

۴۴. Panic – (0:28)

Little big planet 2 OST

۴۵. Peace And Quiet – (0:32)

Little big planet 2 OST

۴۶. Planetarium – (6:09)

Little big planet 2 OST

۴۷. Reassurance – (1:00)

Little big planet 2 OST

۴۸. Regalfanfare Stinger 1 – (0:16)

Little big planet 2 OST

۴۹. Regalfanfare Stinger 2 – (0:07)

Little big planet 2 OST

۵۰. Rock Your Body Rock – (5:16)

Little big planet 2 OST

۵۱. Sadness – (1:06)

Little big planet 2 OST

۵۲. Silver Surfer – (4:20)

Little big planet 2 OST

۵۳. Sinister Stinger 01 – (0:07)

Little big planet 2 OST

۵۴. Sinister Stinger 02 – (0:06)

Little big planet 2 OST

۵۵. Sleepy Head – (2:56)

Little big planet 2 OST

۵۶. Space Cadet – (0:29)

Little big planet 2 OST

۵۷. Space – (0:34)

Little big planet 2 OST